Mirrar-spiegel

De Mirrar-spiegel is het basisschema waarop mijn persoonlijkheidstesten zijn gebaseerd. Dit basisschema is ontstaan na een studie naar de theorieën uit de Westerse en Oosterse filosofie en psychologie en het gebruik daarvan in coaching- en communicatiemethodes.

Het basisschema kan op verschillende manieren verdeeld worden. De eerste deling is de tweedeling, de Yin en de Yang, het vrouwelijke en het mannelijke. De vierdeling is gebaseerd op de windrichtingen maar ook op de vier elementen en alles wat hier weer op gebaseerd is zoals bijvoorbeeld de leerstijlentheorie van Kolb. Vele psychologen en wetenschappers hebben persoonlijkheidskenmerken onderverdeeld in verschillende archetypen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan teamrollen die mensen aannemen (Belbin) of persoonlijkheidstypes zoals in het Enneagram.

De persoonlijkheidskenmerken van deze verschillende archetypen heb ik verzameld en op een logische volgorde in de Mirrar-spiegel opgenomen, als kwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie (kernkwadrant van Ofman). Zo is het schema een spiegel, een manier om naar jezelf te kijken.

Uiteindelijk is het basisschema verdeeld in acht windrichtingen, ofwel acht groepen kenmerken, waarbij er steeds één kenmerk centraal staat. Anders dan bij een archetype vertegenwoordigen ze dus niet één "persoon" met uiteenlopende kenmerken zoals bijvoorbeeld Jung dat gedaan heeft.

Het is niet onwaarschijnlijk dat je uit elke windrichting één of meerdere kwaliteiten bezit maar er zal één windrichtingen (of misschien meer) de overhand hebben. De Mirrar-spiegel is dan ook niet bedoeld om je in een hokje te plaatsen maar je te laten nadenken over de kwaliteiten die je bezit maar ook over de valkuilen die hier vaak weer bij om de hoek komen kijken. De Mirrar-spiegel geeft je meer inzicht in jezelf en is een handvat voor het naleven van je passie. Misschien heb je kwaliteiten die je helemaal niet benut maar die je wel erg gelukkig maken als je die in je werk meer kunt laten zien of misschien heb je kenmerken waar je helemaal je zo blij mee bent en waaraan je graag zou willen werken zodat je passie naleven makkelijker wordt.