SYMBOLIEK VAN DE TAROT

Inleiding
De Grote Arcana
De Kleine Arcana

Inleiding
Tarot is het oudste kaartspel dat er is en is een voorloper van de kaartspelen zoals wij die kennen. Het enige verschil is dat de boer vertolkt wordt door page en ridder en de toevoeging van de grote Arcana.
De kaarten zijn afbeeldingen die vol zitten met symboliek en die je levenswijsheden geeft. Het zijn archetypen waar je iets van kunt leren. Net zoals volksverhalen, sprookjes, mythen zit er een moraal achter het verhaal. De Tarot is een spiegel van je persoonlijkheid waardoor je jezelf beter leert kennen. De Tarot geeft je keuze mogelijkheden en inzichten en kunnen je helpen op je levenspad.

Er zijn heel veel verschillende kaartengroepen die decks worden genoemd. Neem maar eens een kijkje op bijvoorbeeld: www.tarotassociation.net Het bekendste deck is toch wel Rider Waite die voor het eerst geïllustreerd en gepubliceerd werd in 1910.

Zoals vele mensen denken kunnen de kaarten je toekomst voorspellen. Ik doe hier verder geen uitspraak over maar ik zelf ga puur uit van de symboliek. De kaarten zetten je aan het denken, wat is de betekenis die jij er aan geeft? De afbeeldingen roepen iets bij je op, zo ook de vele beschrijvingen die er gegeven worden. Zo kan je kijken hoe de symboliek betrekking heeft op jou.

De meeste decks hebben 78 kaarten. Hiervan zijn er 22 kaarten van de grote Arcana, deze kaarten vertegenwoordigen de grote thema’s van het leven en de algemene ontwikkeling van de mens. Het leven begint als onschuldig kind (de dwaas/ zot) en eindigt daar waar het doel bereikt is (de Wereld).

De kleine Arcana bevat 56 kaarten die staan voor de kleinere alledaagse gebeurtenissen en geven groei- of ontwikkelpunten aan. De kleine Arcana is weer onderverdeeld in 16 hofkaarten en 40 gewone kaarten. De hofkaarten zijn de keuzes van de mens. De kleine Arcana heeft een nauw verband met de vier elementen.

De Grote Arcana

In de Grote Arcana zijn vier fasen te onderscheiden:

Tijd van het Kinderlijke Onschuld
Je komt net kijken en bent vol overgave. Je hebt volledig vertrouwen in alles en iedereen om je heen en bent niet bang. Je moet alles nog leren. Je bent een open boek, spontaan en nieuwsgierig en hebt een positieve, naïeve kijk op de wereld. Veiligheid en geborgenheid zijn belangrijk voor je.

Tijd van het midden in de Wereld staan
Je bent nu volwassen, je hebt je plekje in de wereld gevonden en je kunt je handhaven. Je bent bezig met je carrière, bent doelen aan het stellen en maakt een toekomstplanning. Je neemt je verantwoordelijkheid, wilt gezien worden en levert een bijdrage aan de maatschappij. Een baan, een huis, een geliefde en een gezin zijn nu belangrijk voor je.

Tijd van de Zelfontdekking
Nu leer je jezelf beter kennen. Je bent je sterke en zwakken kanten aan het ontdekken en je competenties verder aan het ontwikkelen. Je staat open voor feedback en je hebt meer eigenwaarde en zelfwaardering. Persoonlijk leiderschap, groei en ontwikkeling zijn nu belangrijk voor je.

Tijd van de Zelfverwezenlijking
Nu ontdek je je ware essentie en ontwikkel je een spiritueel bewustzijn. Je ontdekt de zin van het bestaan en geeft invulling aan je passie. Je ervaart ware bezieling en eensgezindheid. Je haalt het beste uit jezelf en anderen. Je hebt diepe, betekenisvolle vriendschappen en je kunt de kleine dingen van het leven waarderen.


De Kleine Arcana

Mirrar.me Speelkaarten Tarot Astrologie