SYMBOLIEK VAN DE GODEN & GODINNEN

De twaalf Olympische goden en godinnen van het Griekse Pantheon
In de Griekse mythologie leefden er 12 godheden op de berg Olympus. Ze stonden symbool voor de 12 maanden en de dierenriemtekens en zijn daarmee verbonden met de planeten en astrologie.

Nog steeds staan de karakters van deze goden en godinnen symbool voor de mens van deze tijd. Wil je weten welke god of godin jij in je hebt? Doe dan de goden of godinnentest:

Hieronder kan je zien welke goden en godinnen in de test zijn opgenomen. Klik op de god of godin voor een korte uitleg van de persoonseigenschappen:

GODEN
Zeus: God van het hemelrijk, de lucht en het weer.
Poseidon:
God van de zeeën, aardbevingen en paarden.
Apollo
: God van het licht, de zon, de muziek, de schone kunsten, de geneeskunst, de boogschutters en het orakel van Delphi.
Hermes:
God van de handel, boodschapper der goden en beschermer van de dieven en de reizigers.
Ares: God van de oorlog.
Hephaistos: God van de smeedkunst, de vulkanen en het vuur.

GODINNEN
Artemis: Godin van de jacht, de bossen en de maan.
Athena:
Godin van de wijsheid, techniek en de krijgskunst.
Hera:
Godin van het huwelijk en de liefde.
Demeter: Godin van de landbouw en het graan.
Hestia: Godin van de haard en het huis.
Aphrodite: Godin van de liefde en de schoonheid.

Daarnaast zijn er nog een paar goden en godinnen die volgens sommmige theorieën bij de Olympische goden hoorde die ik wel wil noemen maar hieronder niet verder heb uitgewerkt!

Hebe: Godin van de jeugd.
Hekate: Godin van de hemel, aarde en de zee.
Persephone/ Proserpina: Godin van de onderwereld.
Hades/ Pluto:
God van de onderwereld.
Charon:
Veerman van de Onderwereld.
Herakles/ Hercules:
Poortbewaker van Olympus.
Dionysos/ Bacchus:
God van de wijn.
Ga terug

Zeus (Jupiter)
Zeus is de god van de hemelen het licht, de wind en de storm, de donder en de bliksem. Hij is de beschermer van de eed, het recht en moraal. Hij is de handhaver van de maatschappelijke orde. Hij is de god van de staat, het huis, het hof, van de vreemdeling en de gast. Nadat hij de Titanen en Giganten had verslagen, kreeg hij de absolute macht en werd hij de heerser over zowel alle mensen als goden. Hij heeft veel wilskracht en (veel behoefte aan) status en macht en het maken van carrière. Hij is productief, besluitvaardig en hulpvaardig. Hij adviseert en beschermt. Hij gaat net zo lang door totdat hij de overwinning heeft behaald.
Ga terug

Poseidon (Neptunus)
Poseidon is de god van de zee, de baaien, elke kuststrook, kaap, alle wateren, alle bronnen, alle meertjes en rivieren. Hij kan het laten regenen, hagelen of sneeuwen. Hij zorgt voor aardbevingen en vloedgolven. Hij is destructief en krachtig. Hij is verstandig, concurrerend en beslissend. Hij is beminnelijk gezelschap, waardig en toegewijd.
Ga terug

Apollo (Phoebus)
Apollo is de god van de zon en het licht, de muziek, de dichtkunst en de spiritualiteit maar ook van de landbouw en het vee, de stad en haar straten en markten. Hij zorgt voor ontwikkeling en beschaving. Hij straft de mensen die overmoedig zijn en verzoent misdaad en de dood. Apollo is goed in het maken van plannen en heeft het vermogen doelen te kiezen en te bereiken. Hij zorgt voor orde en rust. Hij denkt echter ook alles beter te weten en arrogantie is hem niet vreemd. Hij heeft oog voor helderheid en vorm maar is soms vervreemd van het werkelijke leven.
Ga terug

Hermes (Mercurius)
Hermes is de aankondiger van boodschappen. Hij is communicatief en welbespraakt. Hij is de god van handel en verkeer, beschermer van de kooplieden en reizigers. Hij is de overbrenger van ideeën en een echte uitvinder. Hij heeft veel overredingskracht, een echte onderhandelaar. Daarnaast is hij ook een gewetenloze bedrieger, impulsief, inspirerend, slim en handig, flexibel en dynamisch. Hij onderhoudt veel contacten maar die zijn meestal oppervlakkig. Hij brengt mensen samen en helpt hen met het verkennen van nieuw en onbekend terrein.
Ga terug

Ares (Mars)
Ares is de god van de oorlog. Hoewel hij houdt van de bloedbaden, respecteert hij de regels.
Hij begint over het algemeen geen oorlogen maar komt in beeld als ze begonnen zijn, meestal om zijn (vele) kinderen te beschermen. Hij is loyaal en integer maar rust en evenwichtigheid zijn hem vreemd. Hij is onbezonnen, wispelturig en onvoorspelbaar. Hij is dapper en snel, doch onbetrouwbaar en onbeheerst. Ondanks zijn woeste strijd behaalde hij bijna nooit een overwinning.
Ga terug

Hephaistos (Vulcanus)
Hephaistos is de god van het vuur en de smeedkunst. Hij is en echte ambachtsman, altijd ijverig en creatief. Hij wordt niet altijd begrepen of erkend maar hij probeert altijd de lieve vrede te bewaren door mensen te sussen. Hij is sociaal niet altijd aangepast, hij is teruggetrokken en hij heeft een gebrekkige vorm van communiceren. Wel staat hij altijd voor je klaar, geen opdracht is hem te veel. Hij heeft het vermogen om schoonheid te zien en te scheppen en is opvallend begaafd.
Ga terug


Artemis (Diana)
Artimes is de godin van de jacht en de wilde dieren. Ook wordt ze wel eens de godin van de maan genoemd. Ze is zeer onafhankelijk, fanatiek, competitief en ambitieus. Ze is doelgericht, gefocust, heeft veel wilskracht en is een enorme doorzetter. Ze is ondernemend en initiatiefrijk, baanbrekend en grensverleggend. Ze weet wat ze wil en laat zich daar niet van af leiden. Ze is een echte revolutionair en pakt het groots aan. Ze is stoer en sterk en heeft uitdaging nodig. Ze is niet bang en neemt veel risico's. Ze kan zich moeilijk aanpassen en moet vrijgelaten worden. Als ze haar zinnen op iets heeft gezet dan kan je haar er niet van afbrengen. Het is zwart of wit, er is geen middenweg. Ze is een echte idealist, betrokken bij het wel en wee van de wereld en ze heeft respect voor alles wat leeft. Ze strijd voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid en is daarvoor bereid offers te brengen.
Ga terug

Athena (Minerva)
Athena is de godin van de wijsheid. Ze houdt van de schone kunsten en handwerk. Ze wordt ook wel eens de godin van de oorlog genoemd. Ze is strategisch sterk, gefocust en overziet de omgeving. Ze is zelfverzekerd, kan goed leidinggeven en is rationeel en pragmatisch. Ze houdt van complexiteit en is zeer inventief. Ze is ambitieus en stelt nimmer teleur. Ze is bewust van haar verantwoordelijkheden, ze is diplomatiek, analytisch en geordend. Ze is echter niet echt empathish en kan erg ongevoelig en geslepen zijn.
Ga terug

Hera (Juno)
Hera is de godin van het huwelijk. Ze is trouw, loyaal en toegewijd. Daarnaast is ze stijlvol en representatief en houdt ze van luxe en comfort. Ze houdt van praten en is veel op de voorgrond. Ook kan ze erg jaloers zijn en argwanend. Ze is trots en zet het liefst alles naar haar hand. Als dit niet gebeurt dan kan ze erg emotioneel reageren. Ze is bereid om alles op te offeren om haar aanzien hoog te houden.
Ga terug

Demeter (Ceres)
Demeter is de godin van de vruchtbaarheid, van het graan en de landbouw. Ze is zorgzaam, meelevend en begripvol, warm en troostend. Ze gelooft in het goede van de mens, ze luistert en accepteert anderen zoals ze zijn. Ze oordeelt niet en laat haar gedrag niet afhangen van een positie die iemand heeft. Ze is culinair aangelegd en houdt van gezelligheid en sfeer. Ze wil dat iedereen om haar heen het naar zijn zin heeft en vergeet daarbij wel eens aan haar zelf te denken. Ze heeft de neiging problemen van anderen over te nemen. Soms wordt ze wel erg bemoeizuchtig en over bezorgd. Ze staat dicht bij de natuur en is milieu bewust. Ze houdt van dagelijkse routine, regelmaat en veiligheid.
Ga terug

Hestia (Vesta)
Hestia is de godin van het haardvuur. Ze is zeer huiselijk en gastvrij. Ze vindt het heerlijk om anderen te behagen, een goede sfeer te creëren en te behouden en is onbaatzuchtig en dienstbaar. Ze houdt zichzelf op de achtergrond en daarom wordt niet altijd gezien wat ze allemaal voor anderen doet. Ze is rustig, bescheiden, ze bekijkt alles van een afstandje en is goed in reflecteren. Daarnaast houdt ze van orde en structuur, routine en regelmaat. Ze heeft zekerheid en stabiliteit nodig en moet oppassen dat ze niet in een isolement raakt. Ze bagatelliseert haar inspanningen, laat anderen van haar profiteren voelt zichzelf snel onder druk gezet, dat zich uit in stressreacties.
Ga terug

Aphrodite (Venus)
Aphrodite is de godin van de liefde. Ze is hartstochtelijk en sensueel. Ze houdt van schoonheid en genot. Ze is flamboyant en verleidelijk en doet alles vol overgave. Ze is zowel actief als creatief en houdt ervan grenzen te verleggen, taboes te doorbreken en is erg gesteld op haar vrijheid. Ze doet lekker waar ze zin in heeft en is niet echt monogaam. Ze is dominant en bepalend en is daarbij niet altijd even respectvol naar anderen.