SYMBOLIEK VAN KELTISCHE FEESTEN

Keltisch Jaar WielImbolc (Candlemass)
Ostara (Lente Equinox)

Beltane (May Day)
Lithia (Zomer Solstice)

Lammas (Frey Fest)
Mabon (Herfst Equinox)

Samhain (Halloween)
Yule (Winter Solstice)

Art: Keltisch Jaarwiel van Margaret Ellis

Imbolc
Imbolc is een oud Keltisch zaaifeest waarin door middel van reinigingsrituelen de lente wordt aangekondigd. Imbolc valt tussen het wintersolstitium (Yule) en de lente-equinox (Ostara) en wordt begin februari gevierd. ‘Februa’ betekent dan ook ‘zuivering’ in het Latijns en wordt ook wel sprokkelmaand genoemd vanwege het verzamelen van de laatste restjes winterenergie. Ook de natuur reinigt zichzelf, bomen verliezen hun dode takken.

Na de stilstand in de winter worden de akkers omgeploegd om opnieuw geactiveerd te worden. Het is de tijd van de vruchtbaarheid. De eerste lammeren worden geboren en er komt weer schapenmelk. Vroeger was dit hard nodig omdat de wintervoorraad bijna op was. Er wordt afscheid genomen van het afgelopen jaar en er worden voorbereidingen getroffen voor de start van het nieuwe zonnejaar. Terwijl de natuur nog in winterslaap is, banen de doortastende sneeuwklokjes zich al een weg door de bevroren aarde.

Nu is het de tijd van vernieuwing, van verborgen potentieel, de tijd om goede voornemens te zaaien, doelen te stellen die straks hun vruchten afwerpen. Het is tijd van hoop omdat het licht weer terugkeert. Laat de gebeurtenissen van het afgelopen jaar los, geef ze een plekje, verwerk ze en maakt ruimte voor nieuwe ervaringen en ontmoetingen. Het is een goede tijd om je huis en je geest op te ruimen, nieuwe dingen te starten, je situatie te veranderen, nieuwe relaties aan te gaan en iets aan je uiterlijk te veranderen. Het is de tijd van de grote voorjaarsschoonmaak; laat de frisse wind lekker door je geest en open ramen en deuren waaien. Maar voordat we de nieuwe uitdaging aangaan en lente gaan vieren is het tijd om even stil te staan en tot inkeer komen.

Imbolc nodigt ons uit om zorgzaam te zijn voor alles wat kwetsbaar is; maar vooral wat jong en teer is in onszelf. We vieren en koesteren het innerlijke kind in onszelf met al onze sterke en zwakke punten. We bieden het een warme, veilige plek, van waaruit het sterk en veerkrachtig kan worden.

Vuurgodin Brigid
De Vuurgodin Brigid kan je daarbij helpen. Zij is de Keltische godin van de zon en de haard. Zij geeft verlichting en heling. Ze is gids en visionair en brengt creativiteit en inspiratie. Ze brengt de kunst van de poëzie en smederij. Ze staat symbool voor eenheid en vruchtbaarheid; voor jeugd en onschuld.
Imbolc Symbolen
Het ‘BrigidKruis’ is een traditioneel brand-wiel symbool gemaakt van het laatste graan van de akker. Het kruis activeert de levenskracht van het graan en wordt al eeuwenlang gebruikt ter bescherming van huis en haard.
Daarnaast wordt er ook vaak een ‘BrigidPop’ gemaakt, die door de boeren in Ossekarren ter bescherming langs de velden werd meegenomen. De pop bevordert de vruchtbaarheid, zowel op de akkers als in het bed.


Imbolc & Symbolen

Imbolc Kruiden & Voedsel