Ben jij in je element?

De Mirrar-spiegel is onder andere gebaseerd op de vier elementen aarde, lucht, vuur en water. De elementen vervullen de basisbehoeften van ieder levend wezen: in de aarde groeit veel van ons voedsel, we kunnen maar enkele minuten zonder lucht, we warmen ons aan vuur en vuur geeft ons licht en zonder water zouden we uitdrogen. De elementen zijn afhankelijk van elkaar: zo heeft vuur lucht nodig om te branden maar kan weer gedoofd worden door water en aarde.

De elementen - windrichtingen en kleur
De elementen corresponderen weer met de vier windrichtingen Noord, Oost, Zuid en West, de kleuren groen, geel, rood en blauw. Ze zijn onder te verdelen in vrouwelijk (Yin: water en aarde) en mannelijk (Yang: lucht en vuur). Daarnaast vallen ook de sterrenbeelden onder een bepaald element.

De elementen - persoonskenmerken
Het belangrijkste voor de Mirrar-spiegel is dat de elementen ook overeenkomen met persoonskenmerken. Zo heeft iedereen alle elementen in zich, in verschillende verhoudingen. Een element kan iets zeggen over je houding t.o.v. de buitenwereld, je innerlijke belevingswereld, datgene wat je steunt of tegenwerkt. Het kan ook iets zijn dat je in jezelf wil ontwikkelen of wil matigen.

De elementen - Ofman
Er is ook een verband te leggen tussen de elementen en het kernkwadrant van Ofman. Het ene element toont een kernkwaliteit of een valkuil (als je hierin te ver doorschiet). Het andere element laat juist zien wat je nog moet leren: je uitdaging of juist je allergie.

Aantal vragen: 24


Naam *
Vul hier je naam of alias in.
Email *
Ik heb je email nodig om de uitslag te versturen.
Intentie (niet verplicht) Door vooraf te omschrijven wat je intentie is bij het maken van de test, kun je straks beter bepalen wat de uitslag voor jou betekent.